Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Zapletal, Česlav, 1944-
Národnost: česká
Datum narození: 15.04.1944
Místo narození: Fryšták

Obor působení: pedagogika, školství, gymnázia, učitelé, žurnalistika, novináři, kultura, archivnictví, archivy
Působení neboli činnost: Opava: 1969-, Gymnázium J. Žižky
Působení neboli činnost: Zlín (Česko), noviny Naše pravda
Působení neboli činnost: Zlín (Česko), Okresní kulturní středisko
Působení neboli činnost: Kroměříž. Historická knihovna (zámek), Střední pedagogická škola
Působení neboli činnost: Holešov: 1985-1987, Okresní archiv Kroměříž se sídlem v Holešově
Působení neboli činnost: Holešov, Gymnázium L. Jaroše

Citace: Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti: metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2003.
PhDr., vyučen autoopravářem (ČSAO Brno), maturoval na SVVŠ (dnes gymnázium) ve Zlíně. V letech 1964-1969 studoval na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci - bohemistika a dějepis, po promoci učil v rámci vojenské základní služby na Gymnáziu J. Žižky v Opavě. Poté působil jako kulturní redaktor v novinách Naše pravda a ředitel Okresního kulturního střediska v Gottwaldově (Zlín). 8 let působil na Střední pedagogické škole v Kroměříži (jako profesor a zástupce ředitele), poté přešel na Gymnázium L. Jaroše v Holešově. V letech 1985-1987 ředitel Okresního archivu Kroměříž se sídlem v Holešově. Pracoval v loutkovém a ochotnickém divadelním hnutí (jako herec, režisér a člen okresního poradního sboru), předseda rady zájmové umělecké činnosti, jako novinář a vlastivědný pracovník. Od r. 1977 vede fryštáckou městskou kroniku. Jeho bibliografii tvoří stovky příspěvků v periodickém tisku z oblasti umění, regionální historie, školství, medailony osobností naší kultury apod. (Zlínské noviny, Tydeník Kroměřížska, Holešovsko, Podřevnicko, Fryštácké listy aj.). Pro veřejnost uskutečnil přes 300 přednášek z dějin naší i světové literatury, osobnostech německé a židovské tvorby, exilové, samizdatové a legionářské literatuře, pamětihodnostech a dějinách Zlínska a Holešovska. Působil jako předseda redakční rady měsíčníku Fryštácké listy, člen Zastupitelstva města Fryštáku a Společnosti dr. Václava Renče (vlastivědného klubu) při Městské knihovně ve Fryštáku. Spolu se synem Česlavem Zapletalem se věnuje literární tvorbě (poezie, próza). Se svými kolegy z holešovského gymnázia připravuje profily osobností naší národní kultury a regionu. K vydání připravil společně se synem knihu "Fryštácká brázda vypráví" (pověsti a příběhy z Fryštácka).