Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-18 z celkem 18.
Nakladatelské údaje: Praha : Fortuna Libri, [2008]
Signatura: 94(437.1/.3)
Klíčová slova: dějiny, české, historie, Česko, České země, novověk, 15.-17. stol., Jagellonci, knihtisky, Tovačovský z Cimburka, Ctibor, 1437-1494, Morava (Česko), památky, hrady, panovníci, osobnosti, události, kroniky, Kutná Hora, Praha, orloje, války, Vladislav II. Jagellonský , český a uherský král, 1456-1516, architektura, gotika, renesance, móda, jednota bratrská, náboženství, církve, Erasmus Rotterdamský, Desiderius, 1465-1536, předbělohorská, pobělohorská, doba, Habsburkové (rod), Ferdinand I. Habsburský, římskoněmecký císař, 1503-1564, umění, moravští, habáni, zemské, desky, Židé, pražské, groše, česká, šlechta, Rožmberkové (rod), jezuité, peníze, tiskárny, Kralice nad Oslavou, Maxmilián II., 1527-1576, biskupové, kalendáře, Žerotín, Karel starší, 1564-1636, Rudolf II. Habsburský, římskoněmecký císař, 1552-1612, stavové, rekatolizace, třicetiletá válka, osvícenství, stavovské, povstání, Sarkander, Jan, 1576-1620, Holešov, světci, Bílá hora, poprava 27 pánů, Dačický z Heslova, Mikuláš, 1555-1626, Ferdinand III., římský císař, český a uherský král, 1608-1657, Valdštejn, Albrecht Václav Eusebius, 1583-1634, Švédové, Kroměříž (Česko), Horní Moštěnice, Torstenson, univerzity, Leopold I. Vilém, 1614-1662, Litoměřice, Hradec Králové, Komenský, Jan Amos, 1592-1670, Václav Eusebius z Lobkovic, malířství, Hollar, Václav, 1607-1677, poddaní, encyklopedie
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Brána, 2007
Signatura: 1
Klíčová slova: filozofie, filozofové, osobnosti, myslitelé, dějiny, filozofické, směry, antika, Thalés z Milétu, ca 624-546 př. Kr., Pythagoras, ca 570-500 př. Kr., Hérakleitos z Efesu, 535-475 př. Kr., akademikové, Sókratés, 469-399 př. Kr., Platón, ca 427-347 př. Kr., Aristotelés, 384-322 př. Kr., atomisté, Démokritos, ca 470-360 př. Kr., Epikúros, 341-270 př. Kr., kynikové, Diogenés ze Sinópy, stoikové, Cicero, Marcus Tullius, 106-43 př. Kr., Marcus Aurelius, Antoninus, římský císař, 121-180, skeptikové, křesťané, scholastika, Tomáš Akvinský, 1225-1274, věda, Koperník, Mikuláš, 1473-1543, Machiavelli, Niccolo, 1469-1527, Erasmus Rotterdamský, Desiderius, 1465-1536, More, Thomas, 1478-1535, Bacon, Francis, 1561-1626, Galilei, Galileo, 1564-1642, Hobbes, Thomas, 1588-1679, Newton, Isaac, 1643-1727, racionalismus, Descartes, René, 1596-1650, empirikové, Voltaire, Francois, 1694-1778, Locke, John, 1632-1704, Hume, David, 1711-1776, Rousseau, Jean Jacques, 1712-1778, Diderot, Denis, 1713-1784, idealismus, Kant, Immanuel, 1724-1804, Berkeley, George, 1684-1753, Schiller, Johann Christoph Friedrich von, 1759-1805, Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831, Schopenhauer, Arthur, 1788-1860, liberálové, Smith, Adam, 1723-1790, Mill, John Stuart, 1806-1873, evolucionismus, Darwin, Charles Robert, 1809-1882, pragmatismus, James, William, 1842-1910, Dewey, John, 1859-1952, materialismus, Marx, Karl, 1818-1883, Engels, Friedrich, 1820-1895, Lenin, Vladimír Iljič, 1870-1924, Freud, Sigmund, 1856-1939, Jung, Carl Gustav, 1875-1961, Keynes, John Maynard, 1883-1946, existencialismus, Kierkegaard, Sören, 1813-1855, Nietzsche, Friedrich, 1844-1900, Heidegger, Martin, 1889-1976, Sartre, Jean-Paul, Camus, Albert, 1913-1960, Beauvoir, Simone de, lingvistika, Russell, Bertrand, 1872-1969, postmodernismus, Levi-Strauss, Claude, Foucault, Michel, Einstein, Albert, 1879-1955, přehledy
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Academia, 1978
Signatura: 7.03
Klíčová slova: kultura, česká, antická, výtvarné, umění, literatura, hudba, antické, vlivy, hudební, vědy, římská, práva, estetika, filozofie, Přemyslovci (rod), latinské, kroniky, Lucemburkové (rod), literatura, vzdělanost, humanismus, Hus, Jan, ca 1371-1415, husitství, středověk, knihovny, Karel IV., český král a římský císař, 1316-1378, Václav IV., český král, 1361-1419, Blahoslav, Jan, 1523-1571, renesance, baroko, divadla, národní, obrození, májovci, Lumírovci, 20. stol., překlady, sochařství, malířství, malby, Aeneas, Ezop, ca 6. stol. př. Kr., Alexandr Veliký, makedonský král, 356-323 př. Kr., Aristotelés, 384-322 př. Kr., Augustin, Aurelius, 354-430, Augustus, Gaius Octavius A., Balbín, Bohuslav, 1621-1688, Caesar, Gaius Iulius, 100-44 př. Kr., Cicero, Marcus Tullius, 106-43 př. Kr., Čechy (Česko), Erasmus Rotterdamský, Desiderius, 1465-1536, Evropa, Francie, Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832, Homéros, 8. stol. př. Kr., Horatius Flaccus, Quintus, 65-8 př. Kr., Itálie, Milíč z Kroměříže, Jan, ca 1325-1374, Ježíš Kristus, Jungmann, Josef, 1773-1847, Komenský, Jan Amos, 1592-1670, Kosmas, ca 1045-1125, Německo, Ovidius, Publius Naso, 43 př.n.l. - 18 n.l., Platón, ca 427-347 př. Kr., Plútarchos z Chairóneie v Boiótii, Praha, Řím, Řecko, Seneka, Lucius Annaeus, ca 4 př. Kr. - 65, Sofoklés, 496-406 př. Kr., Sókratés, 469-399 př. Kr., Terentius, Publius Terentius Afer, 190-159 př.n.l., Vergilius Maro, Publius, 70-19 př. Kr., Vrchlický, Jaroslav, 1853-1912, Žerotín, Karel starší, 1564-1636, Žerotínové (rod), monografie
[Loading...]
Dostupné
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Panorama, 1984
Signatura: 37.01
Klíčová slova: výchova, pedagogika, vzdělávání, dějiny, osobnosti, filozofové, učenci, starověk, středověk, Konfucius, 552-479 př. Kr., Platón, ca 427-347 př. Kr., Aristotelés, 384-322 př. Kr., Quintilianus, Marcus Fabius, Augustin, Aurelius, 354-430, Tomáš Akvinský, 1225-1274, renesance, osvícenství, Erasmus Rotterdamský, Desiderius, 1465-1536, Vives, Juan Luis, 1492-1540, Rabelais, Francois, 1494-1553, Montaigne, Michel Eyquem de, 1533-1592, Luther, Martin, 1483-1546, Komenský, Jan Amos, 1592-1670, Locke, John, 1632-1704, Franklin, Benjamin, 1706-1790, Rousseau, Jean Jacques, 1712-1778, Diderot, Denis, 1713-1784, Helvétius, Claude Adrien, 1715-1771, Pestalozzi, Johann Heinrich, 1746-1827, 19. stol., Herbart, Johann Friedrich, 1776-1841, Fröbel, Friedrich, 1782-1852, Diesterwerg, Friedrich Adolph Wilhelm, 1790-1866, Spencer, Herbert, 1820-1903, Ušinskij, Konstantin Dmitrijevič, 1824-1871, Lindner, Gustav Adolf, 1828-1887, Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910, 20. stol., Kerschensteiner, Georg, 1854-1932, Dewey, John, 1859-1952, Montessori, Maria, 1870-1952, Decroly, Ovide, 1871-1932, Claparede, Edouard, 1873-1940, Thorndike, Edward Lee, 1874-1949, Piaget, Jean, 1896-1980, revoluční, demokraté, Bělinskij, Vissarion Grigorjevič, 1811-1848, Gercen, Alexandr Ivanovič, 1812-1870, Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič, 1828-1889, Dobroljubov, Nikolaj Alexandrovič, 1836-1861, marxismus-leninismus, Marx, Karl, 1818-1883, Engels, Friedrich, 1820-1895, Lenin, Vladimír Iljič, 1870-1924, socialismus, Pavlov, Ivan Petrovič, 1849-1936, Zetkina, Klára, 1857-1933, Krupská, Naděžda Konstantinovna, 1869-1939, Korczak, Janusz, 1878-1942, Blonskij, Pavel Petrovič, 1884-1941, Makarenko, Anton Semjonovič, 1888-1939, Gándhí, Máhatmá, 1869-1948, Husajn, Táhá, 1889-1973, Obara, Kunijoši, 1892-1981, Nkrumah, Kwamé, 1909-1972, Freire, Paulo, 1921-
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004
Signatura: 94(4)
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Vyšehrad, 1994
Signatura: 21
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Albatros, 1999
Signatura: MN-030
Klíčová slova: všeobecnosti, osobnosti, věda, filozofie, umění, vědci, filozofové, myslitelé, umělci, Aischylos, ca 525-456 př. Kr., Archimédes ze Syrakus, ca 287-212 př. Kr., Aristotelés, 384-322 př. Kr., Avicenna, 980-1037, Bach, Johann Sebastian, 1685-1750, Balzac, Honoré de, 1789-1850, Beethoven, Ludwig van, 1770-1827, Boccaccio, Giovanni, 1313-1375, Bosch, Hieronymus, 1450-1516, Buddha, Gautama, ca 560-480 př. Kr., Byron, George Gordon Noel, 1788-1824, Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616, Cicero, Marcus Tullius, 106-43 př. Kr., Dante Alighieri, 1265-1321, Darwin, Charles Robert, 1809-1882, Defoe, Daniel, 1660-1731, Descartes, René, 1596-1650, Dickens, Charles, 1812-1870, Diderot, Denis, 1713-1784, Dostojevskij, Fjodor Michajlovič, 1821-1881, Dumas, Alexandre, 1802-1870, Dvořák, Antonín, 1841-1904, Einstein, Albert, 1879-1955, Erasmus Rotterdamský, Desiderius, 1465-1536, Feynmann, Richard Philips, 1918-1988, Freud, Sigmund, 1856-1939, Galilei, Galileo, 1564-1642, Gándhí, Máhatmá, 1869-1948, Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832, Gutenberg, Johannes Gensfleisch, 1400-1468, Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831, Heine, Heinrich, 1797-1856, Hippokratés z Chiu, ca 460-370 př. Kr., Homéros, 8. stol. př. Kr., Hugo, Victor, 1802-1885, Chaucer, Geoffrey, 1340-1400, Jung, Carl Gustav, 1875-1961, Kafka, Franz, 1883-1924, Kepler, Johannes, 1571-1630, Komenský, Jan Amos, 1592-1670, Koperník, Mikuláš, 1473-1543, Leonardo da Vinci, 1452-1519, Machiavelli, Niccolo, 1469-1527, Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937, Mickiewicz, Adam, Michelangelo Buonarroti, 1475-1564, Moliére, 1622-1673, Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791, Nietzsche, Friedrich, 1844-1900, Nostradamus, Michel de Notre-Dame, 1503-1566, Ovidius, Publius Naso, 43 př.n.l. - 18 n.l., Pasteur, Louis, 1822-1895, Petrarca, Francesco, 1304-1374, Platón, ca 427-347 př. Kr., Poe, Edgar Allan, 1809-1849, Puškin, Alexandr Sergejevič, 1799-1837, Pythagoras, ca 570-500 př. Kr., Rabelais, Francois, 1494-1553, Raffael, Raffaelo Santi, 1483-1520, Rousseau, Jean Jacques, 1712-1778, Scott, Walter, 1771-1832, Seneca, Lucius Annaeus, ca 4 př. Kr. - 65, Shakespeare, William, 1564-1616, Schiller, Johann Christoph Friedrich von, 1759-1805, Schopenhauer, Arthur, 1788-1860, Sofoklés, 496-406 př. Kr., Sókratés, 469-399 př. Kr., Swift, Jonathan, 1667-1745, Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910, Twain, Mark, 1835-1910, Verne, Jules, 1828-1905, Villon, Francois, 1431- ca 1463, Voltaire, Francois, 1694-1778, Wagner, Richard, 1813-1883, Wells, Herbert George, 1866-1946, Zola, Émile, 1840-1902, encyklopedie
[Loading...]
Dostupné

Řezy

[Loading...]