Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 39.
Nadřazený zdroj: Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, Roč. 39, č. 11 (listopad 2012), s. 40-42, il., fot.
[Loading...]
Nakladatelské údaje: V Brně : Sdružení přátel baroku, 1942
Signatura: 78
Klíčová slova: hudba, baroko, barokní, 17. stol., 18. stol., sdružení, skladatelé, hudebníci, mecenáši, Morava (Česko), Holešov, Rottal, František Antonín, 1717-1762, Vyškov, Schrattenbach, Wolfgang Hanibal, 1660-1738, Kroměříž (Česko), Lichtenštejn z Kastelkornu, Karel, 1624-1695, Biber, Heinrich Ignaz Franz von, 1644-1704, Vejvanovský, Pavel Josef, 1640-1693, Tůma, František, 1704-1774, Julius ze Salemu, 1650-1697, Jaroměřice, Jan Adam z Questenberka, Míča, František Václav, 1694-1744, Náměšť nad Oslavou, Haugwic, Jidřich Vilém, 1770-1842, Strážnice, Magnis, František Antonín, 1773-1848, dvorní, kapely, opery, divadla, kantáty, sonáty, houslové, komorní hudba, nástrojová, varhaní, venkov, vlivy, italské, německé, anglické, francouzské, české, vídeňské, Magnificat, Brixi, Šimon, 1683-1735, Albinoni, Tomaso, 1674-1745, Bach, Johann Sebastian, 1685-1750, Bassani, G. B., 1657-1716, Benda, František, 1709-1786, Biber, Heinrich Ignaz Franz von, 1644-1704, Bononcini, Giovanni Maria, 1640-1678, Brixi, František Xaver, 1732-1771, Caccini, Giulio, -1618, Caldaro, Antonio, 1670-1736, Carissimo, Giacomo, 1605-1674, Cavalli, Francesco, 1602-1676, Cesti, Marc'Antonio, 1623-1669, Corelli, Arcangello, 1653-1713, Černohorský, Bohuslav Matěj, 1684-1742, Finger, Gottfried, Francoeur, Franc., 1698-1787, Fux, Johann Joseph, 1660-1741, Galilei, Vincenzo, Grandi, Alessandro, zemř. 1630, Händel, Georg Friedrich, 1685-1759, Kopřiva, Karel Blažej, 1756-1785, Kuchař, Jan Křtitel, 1751-1829, Leclaire, Jean Marie, 1697-1764, Legrenzi, Giovanni, 1626-1690, Marini, Biagio, 1597-1665, Monteverdi, Claudio, 1567-1643, Peri, Jacopo, 1561-1633, Purcell, Henry, 1659-1695, Rossi, Luigi, 1598-1653, Steffani, Agostino, 1654-1728, Stradella, Alessandro, 1645-1682, Tartini, Giuseppe, 1692-1770, Viadana, Lodovico, 1564-1627, Vogt, Maur., 1669-1730, Zach, Jan, 1699-1773, Firkušný, Leoš, 1905-1950, Kašlík, Hynek, Racek, Jan, Seger, Josef Ferdinand Norbert, 1716-1782, Straka, Vincenc, Štědroň, Bohumír
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Melantrich ; Brno : Pazdírek, 1938
Signatura: 78
Klíčová slova: hudba, hudební teorie, dějiny, estetika, baroko, písně, barokní, italské, monodie, traktáty, teoretické, skladby, árie, madrigaly, melodie, harmonie, koloratury, dynamika, agogika, tempo, Abbondo, Isidor, Anglesi, Domenico, Barbarino da Fabriano, Bart., Bellanda, Lodovico, Belli, Domenico, Benedetti, Pietro, Bonini, Severus, Brunelli, Antonio, Capello, Francesco, Capello, Giovanni, Cavalieri de', Emilio, Cazzati, Mauritio, Cecchino Veronese, Tomaso, Cesti, Marc' Antonio, 1623-1669, Cossoni, C. D., Costa, Fr., Durante, Ottavio, Ferrari, Benedetto, 1597-1681, Fornaci, Giacomo, Fontei, N., Gagliani, Giov. Bat., Giamberti, Giuseppe, Grandi, Alessandro, zemř. 1630, Gregori, L., Guidotti, Alles., Marini, Gio. Bat., Mazzocchino, Domenico, Megli, D. M., Monteverdi, Claudio, 1567-1643, Nauwach, Giovanni, Neri de, Filippo, 1515-1595, Nigetti, Fr., Pasquali, Fr., Patto, Angelico, Pesarino, Bartholomeo, Possenti, Pellegrino, Rasi, Fr., Riemann, Hugo, Rigatti, Antonio, Schmitz, Eugen, Schütz, Heinrich, Strozzi, Barbara, Turini, Fr., Veneri Romana, Gregorio, Venosa da, Gesualdo, Visconti, Domenico, Zamponi, Gius., textové, předlohy, Abbatini, Antonio Maria, Boschetti, Boschetto, Brunetti, Dom., Bucchianti, Pietro, Calestani, Vincenzo, Capece, Alessandro, Dognazzi, Francesco, Falconieri, Andrea, Fredi, Amadi, Marini, Biagio, 1597-1665, Milanuzi, Carlo, Pace, Pietro, Puliaschi, Giov. Domenico, Stefani, Giovanni, Tibaldi, Francesco, Vitali, Fil., teorie, školy, florentská, benátská, římská, Anerio, Giov. Fr., Aretino, Lodovico Cenci, Artusi, Giov. Maria, Bocchi, Fr., Braccino, Antonio, Caccini, Giulio, -1618, Carissimo, Giacomo, 1605-1674, Cifra, Ant., 1584-1629, Doni, Giov. Bat., Gagliano da, Marco, 1575-1642, Gaffori, Franchino, 1451-1522, Galilei, Vincenzo, Gentile, Piergirolamo, Kapsberger, Joh. Hier., Landi, Stefano, Peri, Jacopo, 1561-1633, Pontio, Pietro, Quagliati, Paolo, Rossi, Luigi, 1598-1653, Saracini, Claudius, Valle della, Pietro, Zarlino, Gioseffo
[Loading...]
Dostupné
Dostupné

Řezy

[Loading...]